Adatvédelmi Nyilatkozat1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya az Üvegforgó Ékszerkészítő Bt.-nek (2092 Budakeszi, Füredi u. 18.; Cg.: 13-06-068115; a továbbiakban: Vállalkozás) a patentekszer.hu honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására terjed ki. A kereskedelmi tevékenység keretében a honlapon keresztül megvásárolt termék vevője a továbbiakban: Ügyfél.

2. Az adatkezelés célja a termékek honlapon történő adásvételének teljesítése és az ennek alapján történő számla kiállítása.

A Vállalkozás az általa kezelt adatokat kizárólag a szükséges mértékben is ideig kezeli.

3. A Vállalkozás az alábbi adatokat kezeli (a kezelt adatok köre):

  • a megrendelő neve:

  • lakóhely:

  • születési idő:

  • anyja neve:

  • telefonszám

  • email-cím

4. A Vállalkozás az adatokat az Ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. Az Ügyfél a vásárlási felületre történő belépéssel adja meg a hozzájárulását az ott megadott adatok kezelésére.

Ennek alapján az adatkezeléssel érintettek köre a vásárlási felületre belépett felhasználók.

5. A Vállalkozás az általa kezelt adatokat addig az időpontig kezeli, amíg az Ügyfél az adatok törlésére vonatkozó kérelmében a törlésre utasítást nem ad.

6. Az Ügyfél a kezelt adatokat a vásárlási felületre történő belépés során megtekintheti és módosíthatja.

7. Az Ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatban a Vállalkozástól annak email-üzenetben tájékoztatást kérhet.

8. Az Ügyfél a Vállalkozás esetleges jogellenes adatkezelése esetén jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

9. A Vállalkozás adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.Budakeszi, 2016. november 04.                                Üvegforgó Bt.